Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til læger


Arbejdsmedicin modtager patienter til undersøgelse efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger, læger på sygehusene og andre læger.

Du kan henvise elektronisk eller downloade en henvisningsblanket i menuen til venstre: ”Blanketter og retningslinjer”
Du kan læse forløbsbeskrivelsen for en arbejdsmedicinsk udredning i Region Midtjylland på Sundhed.dk 

Bemærk: Før henvisning forventes det, at der er udført basal diagnostik i form af:

 • Grundlæggende klinisk undersøgelse og funktionsundersøgelse
 • Supplerende laboratorieundersøgelse og billeddiagnostik
 • Ved behov for specialiseret diagnostisk undersøgelse, udredning og behandling skal patienten henvises direkte til det relevante speciale

  Henvisningen skal indeholde:
 • Problemformulering, formål med og forventning til undersøgelsen
 • Kort sygehistorie omfattende debut, udvikling, hidtidig behandling inklusiv medicin og relevante undersøgelsesresultater. VIGTIGT - Somatisk eller psykisk komorbiditet
 • Grundlæggende oplysninger om påvirkninger og belastninger i arbejdet medførende symptomer eller sygdom 
 • Aktuel arbejdsstatus og erhverv (fag, virksomhed), herunder startdato for evt. sygemelding
 • Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse eller sagen ikke er anmeldt
 • Patientens telefonnummer

Tag altid stilling til, om patienten har brug for tolkebistand og hvilket sprog det evt. drejer sig om.

Du kan downloade indikationer for henvisninger, den henvisningsblanket som skal benyttes, samt en vejledning for udfyldelse af henvisningsblanketten under blanketter og retningslinjer.

 

Klinikkerne har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:
 

Klinikken i Herning:
man-tors:  kl. 8-15
fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 
 

Klinikken i Aarhus:
man-fre:

kl. 8.00-14.30


Tlf: +45 7845 0900
Fax: +45 7845 0901

Email

 

 

This page load time was 0.035 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk