Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Nyt projekt: pårørende i fokus på Akutafdelingen

Susanne Sagoo fra Arbejdsmedicin Herning er netop gået i gang med et større udviklingsprojekt: Over en periode på to år følger hun en række patienter på Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest for at undersøge, hvordan de pårørende inddrages i akutte ambulante patientforløb; det vil sige forløb, hvor patienter sendes hjem efter få timers ophold i en akutmodtagelse. 

Venteværelse-snak er ikke nok

Susanne Sagoo er ergoterapeut med en master i sundhedsantropologi og hendes projekt på Akutafdelingen skal bl.a. udvikle nye måder inddrage pårørende på, så sårbare patienter får styrket deres sundhedsforståelse og aktive deltagelse i deres egen behandling. For at nå dertil kræver det intensive observationer – og lange vagter på Akutafdelingen:

"Man kunne spørge, om det ikke var nok, hvis jeg bare snakkede med de pårørende i venteværelset om, hvordan de oplever at blive taget med i forløbet. Men hvis jeg skal have hele historien med, er det nødvendigt, at jeg er sammen med patienterne fra de ankommer til Akutafdelingen og til de bliver sendt hjem igen," fortæller Susanne Sagoo. 

Susanne Sagoo ringer desuden til de hjemsendte patienter og deres pårørende en uge efter hjemsendelsen for at samle op på, hvordan de har oplevet overgangen mellem Akutafdelingen og hjemmet.

Hun er ikke i tvivl om, at det er værd at bruge kræfter på at undersøge samspillet mellem patienten, den pårørende og personalet på Akutafdelingen:

"Jeg kan se i praksis, hvor vigtige de pårørende er. Det er ofte dem, der giver personalet vigtige oplysninger om ulykken eller patienten. Og det er dem, der er der, når patienten har glemt, hvad sygeplejersken eller lægen egentlig sagde."

Hvem og hvornår?

Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Herning og Holstebro Kommuner samt praktiserende læger. Projektet løber fra 1. april 2017 – 31. december 2018 og støttes af Sundhedskartellet og Danske Regioners Forsknings- og Udviklingspulje.

Kontakt 

Projektleder Susanne Nissen Sagoo, tlf. 7843 3500 eller mail: sussag@rm.dk

Læs mere om projektet

 

 

 

 

 

Projektleder: Susanne Sagoo

 

Mail: sussag@rm.dk

 

Tlf: 7843 3500

This page load time was 0.102 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk